Tourismus-verbandder Vukovar-srijem region

Über Grafschaft

Städte und Gemeinden

 
 • Vukovar /files/images/gradovi-opcine/vukovar.jpg
 • Vinkovci /files/images/gradovi-opcine/vinkovci.jpg
  Vinkovci (35.000 stanovnika) su istočnoslavonski grad koji se smjestio na rijeci Bosutu. Područje je naseljeno još od davnih neolita, a kao prvo značajno naselje u pisanim spomenicima spominje se rimski grad Colonia Aurelia Cibalae.
 • Županja /files/images/gradovi-opcine/zupanja.jpg
  Županjsko područje prepuno je turističkih sadržaja. Posebno mjesto u turističkoj ponudi zauzima, svakako, bogata kulturna i povjesna baština našeg kraja. Ljepotu slavonskih nošnji teško je opisati. Najbolje je doći i uvjeriti se u nenadmašive vještine Šokica u ukrašavanju svojih rukotvorina.
 • Ilok /files/images/gradovi-opcine/ilok.jpg
 • Otok /files/images/gradovi-opcine/otok.jpg
 • Andrijaševci /files/images/gradovi-opcine/andrijasevci.jpg
  Općina Andrijaševci smještena je u županiji Vukovarsko-srijemskoj u njenom središnjem dijelu.Graniči sa općinom Ivankovo na sjeveru i sjeverozapadu,na jugu i jugozapadu sa općinom Cerna, a na istoku i sjeveroistoku graniči sa gradom Vinkovci.
 • Babina Greda /files/images/gradovi-opcine/babina-greda.jpg
 • Bogdanovci
 • Borovo /files/images/gradovi-opcine/borovo.jpg
  Borovo je smešteno na desnoj obali Dunava u Vukovarsko srijemskoj županiji, zabeleženo već 1231 god. kao posed Vukovarskog grada. Sve do najezde turaka pripadalo je različitim vukovarskim veleposednicima.
 • Bošnjaci /files/images/gradovi-opcine/bosnjaci.jpg
 • Cerna /files/images/gradovi-opcine/cerna.jpg
  Općina Cerna smještena je na obalama Biđa, Bosuta, Bitulje , Berave i Krajc kanala. Ove rijeke su po svojoj karakteristici praktično stajačice, te iste obiluju bogatom florom i faunom.
 • Drenovci
  Općina je smještena u zapadnom dijelu Srijema, odnosno u južnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, u tzv. Spačvanskom bazenu.
 • Gradište /files/images/gradovi-opcine/gradiste.jpg
 • Gunja /files/images/gradovi-opcine/gunja.jpg
 • Ivankovo /files/images/gradovi-opcine/ivankovo.jpg
  Kao dio prostora Vukovarsko-srijemske županije, općina Ivankovo je dio zapadnog, odnosno sjeverozapadnog dijela Županije.
 • Jarmina /files/images/gradovi-opcine/jarmina.jpg
 • Lovas /files/images/gradovi-opcine/lovas.jpg
  Općina Lovas je pogranična općina, obuhvaća dio uskog pojasa uz rijeku Dunav, koji na sjeveru rijekom, a na jugu kopnom graniči sa susjednom državom Srbijom.
 • Markušica
 • Negoslavci /files/images/gradovi-opcine/negoslavci.jpg
 • Nijemci /files/images/gradovi-opcine/nijemci.jpg
 • Nuštar /files/images/gradovi-opcine/nustar.jpg
 • Privlaka /files/images/gradovi-opcine/privlaka.jpg
 • Stari Jankovci /files/images/gradovi-opcine/stari-jankovci.jpg
  Prirodnogeografski položaj određen je smještajem u nizinskom dijelu Istočnohrvatske ravnice na specifičnom dodiru dvaju prirodnih cjelina Vukovarskog prapornog ravnjaka na sjeveru i Bosutske nizine na jugu.
 • Stari Mikanovci /files/images/gradovi-opcine/stari-mikanovci.jpg
 • Štitar /files/images/gradovi-opcine/stitar.jpg
 • Tompojevci /files/images/gradovi-opcine/tomplojevci.jpg
  Nalazi se u istočnom djelu Vukovarsko-srijemske županije i obuhvaća naselja Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci. Na sjeveru graniči gradom Vukovarom, na istoku s općinom Lovas, na jugu s općinama Tovarnik i Nijemci i na zapadu s općinom Bogdanovci.
 • Tordinci /files/images/gradovi-opcine/tordinci.jpg
  Općina Tordinci ima 4 naselja: Antin, Korođ, Mlaka Antinska i Tordinci. Tordinci su općinsko središte. Općina Tordinci pripada prostoru Vukovarsko-srijemske županije.
 • Tovarnik /files/images/gradovi-opcine/tovarnik.jpg
 • Trpinja /files/images/gradovi-opcine/trpinja.jpg
  Općina Trpinja se nalazi na samom istoku Republike Hrvatske u sjevernom djelu vukovarsko-srijemske županije. Općina graniči sa Osječko-baranjskom županijom na sjeveru, s općinom Borovo na istoku, s općinama Bogdanovci i Nuštar na jugu, na jugozapadu s općinom Tordinci, sa jugozapadne strane sa gradom Vukovarom.
 • Vođinci /files/images/gradovi-opcine/vodjinci.jpg
 • Vrbanja /files/images/gradovi-opcine/vrbanja.jpg
  Općina Vrbanja smještena je na jugoistoku Vukovarsko-srijemske županije, u graničnom području s Republikom Srbijom. Općina Vrbanja ustrojena je 1993. godine i u svom sastavu ima tri naselja: Soljani, Strošinci i Vrbanja.
Wissen Sie?

Year 1899 in Ilok was founded Royal School of Viticulture, whose tradition College Ilok grown up to today.