Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Crkva sv. Katarine, Nijemci

Kontakt

Crkva sv. Katarine, Nijemci
Trg Kralja Tomislava 12 32245 Nijemci
Tel (032) 280-000

Crkva sv. Katarine u Nijemcima smještena je na izuzetno lijepom prapovijesnom lokalitetu Gradini, sa školskim primjerom očuvanog opkopa.

Crkva je građena u gotičkom stilu u 14. st., s kasnijim preinakama daju joj barokna obilježja križnog tlorisa. U obnovi izvršena su i arheološka iskopavanja 1998. i 1999. godine. Ispod sadašnjeg poda otrkivena su još dva podna nivoa, a u desnom kutu ispred apside tragovi rimske arhitekture. Tijekom iskopavanja otkriveni su grobovi na redove bjelobrdske kulture te ostaci monumentalne građevine iz ranije faze. Na temelju sondažnih istraživanja moglo se zaključiti da se radi o trobrodnoj romaničkoj građevini na koju je sjela gotička crkva. Nalaz romaničke crkve je izuzetno važan, jer se tako počinje popunjavati dosadašnja praznina iz razdoblja predromaničkog i romaničkog razdoblja. Tijekom iskopavanja nije se došlo do prapovijesnog sloja, ali se površinskim nalazima u podnožju Gradine moglo ustanoviti naselje iz razdoblja sopotske kulture iz mlađeg kamenog doba.

 

Kontakt
Trg Kralja Tomislava 12 32245 Nijemci
Tel: (032) 280-000
   
Položaj na karti Povratak na listu


Jeste li znali?

Vukovar ima svog nobelovca - Lavoslava Ružičku.