Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Što vidjeti i doživjeti

Lov

Na prostoru Vukovarsko-srijemske županije prostire se 70 ha većinom hrastove šume koje su lovcima neodoljivo privlačne. Loviti divlju svinju, jelena ili srnu u najvećoj šumi hrasta lužnjaka u ovom dijelu Europe neponovljiv je doživljaj. Jelen lopatar iz lovišta Ilok sa 209,22 CIC točke još uvijek je prvi i najjači trofej među najtrofejnijom divljači u Hrvatskoj. Lovci na sitnu divljač ovdje će pronaći fazana, šljuku, patku, prepelicu, gusku i zeca. Nakon lova odmor se nudi u lovačkim kućama, a nova snaga pronalazi u ukusnim slavonsko-srijemskim gastronomskim užitcima.

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Vinkovci gospodari sa državnim lovištem XVI/11 „Spačva“ površine 25.018 ha, te s uzgajalištem divljači XVI/8 „Kunjevci“ površine 1.304 ha.

"SPAČVA"

U lovištu „Spačva“ glavne vrste divljači su: jelen obični, srna obična i svinja divlja- od krupne divljači, a od sitne divljači: zec obični, fazan i patke divlje.
Lovište je nizinskog tipa sa prosječnom nadmorskom visinom od 77-87 m.
Kroz lovište prolazi dobro uređena mreža šumskih puteva od kojih su neki i asfaltirani.

U lovištu se nalazi lovačka kuća „Spačva“ sa kapacitetom od 8 soba (6/2, 1/3, 1/4) i kuhinjom koja nudi autentične domaće specijalitete i jela od mesa divljači, a uz lovačku kuću se nalazi objekt za obradu, skladištenje i prodaju divljačine.

Gostima lovcima najzanimljivija su dva razdoblja tijekom lovnog kalendara u lovištu „Spačva“:
od 1.9. do 20.9. kada rika jelena običnog dolazi do svog vrhunca te se u tom razdoblju lovi trofejni jelen, te mjeseci studeni i prosinac kada grupe lovaca dolaze radi skupnog lova prigonom na divlje svinje.

"KUNJEVCI"

Uzgajalište se nalazi na cesti između Vinkovaca i Rokovaca, u cijelosti je ograđeno i obuhvaća tipične slavonske hrastike, s čistim prosjekama, urednim livadama i lovnim stazama.
Namjena mu je uzgoj visokotrofejnih grla jelena lopatara i muflona, a pored ovih vrsta u lovištu obitava srna obična i divlja svinja.

U sklopu lovnog turizma organiziraju se komercijalni lovovi na navedene vrste divljači.
Loviti se može šuljanjem, dočekom ili privozom lovačkim kolima, uz pratnju iskusnog lovnog osoblja.
U zimskim mjesecima organizira se lov na divlje svinje prigonom uz upotrebu posebno izvježbanih pasa.

U samom uzgajalištu smješten je moderno opremljen lovački dom Kunjevci.
LD Kunjevci je novoizgrađeni ugostiteljski objekt sa velikim restoranom kapaciteta 50 mjesta, vanjskom otvorenom terasom kapaciteta 70 mjesta, recepcijom, dnevnim boravkom i 6 modernih i luksuzno opremljenih soba za smještaj gostiju.


UŠP Vinkovci
Odjel za lovstvo
Trg bana Josipa Šokčevića 20
32100 Vinkovci

Email: milan.bicanic@hrsume.hr

 

 

Jeste li znali?

Vukovar ima svog nobelovca - Lavoslava Ružičku.