Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

Propisi i dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije:

 • Pisanim putem na adresu:
  Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije
  Službenik za informiranje
  Glagoljaška 27
  32100 Vinkovci
 • Putem elektroničke pošte:
  turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
 • Telefaxom:
  +385 32 344 034
 • Telefonom:
  + 385 32 338 425   – Službenik za informiranje Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu Vukovarsko - srijemske županije je direktorica Rujana Bušić Srpak.

Obrasce možete preuzeti ovdje:

PRAVNI OKVIR

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08); (NN 88/10)
Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09)
– Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)
– Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
– Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
– Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)

Jeste li znali?

Vinkovci je najstariji europski grad kontinuirano naseljen preko 8000 godina.